เดือน: สิงหาคม 2019

MechUpdate

Rotary Encoder: ที่แน่ๆไม่ใช่เครื่องมาสด้า แต่คือทิศทางของวงการ Mech หรือเปล่า

Rotary Encoder ได้ข่าวว่าเครื่องนี้หาอะหลั่ยยาก (แฮ้!)

MechAdvance

[MechAdvance] แสตบิไลซ่ะห์ คืออัลไลอ่ะห์ (พ่วงวิธีคลิปแล้วแปะปลาสเตอร์ยาด้วย) 🤷‍♂️🤷‍♀️

ฮาวทู คลิป แสตบิไลซ่ะห์ อันด์ แบนด์เอดด ม็อดด์ ครับบ 👌