หมวดหมู่: Keycap

PBT Dye Sub Keycaps Up in the cloud
Keycap MechBasic

#MechBasic รู้จักกับคีย์แคป (Keycap) ตอนสอง: การพิมพ์อักษรบน Keycap

ต่อกันอีกตอนเกี่ยวข้องกับ Keycap เรื่องของการพิมพ์อักษรบนแคป