หมวดหมู่: MechReview

MechReview (เมครีวิว) เป็นส่วนของการรีวิวตัว Mechanical Keyboard เอง หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

TADA68 normal shot
MechReview Mini

#MechReview TADA68 Keyboard ไซส์กะทัดรัด Layout ตอบโจทย์

TADA68 Mechancal Keyboard ไซส์กะทัดรัด Layout ตอบโจทย์ ใหญ่กว่า 60% นิดเดียวเท่านั้น