หมวดหมู่: MechAdvance

MechAdvance (เมคแอดวานซ์) คือความรู้หรือเทคนิคขั้นสูงของคนที่สนใจ Mechanical Keyboard จริงจัง

MechAdvance

[MechAdvance] แสตบิไลซ่ะห์ คืออัลไลอ่ะห์ (พ่วงวิธีคลิปแล้วแปะปลาสเตอร์ยาด้วย) 🤷‍♂️🤷‍♀️

ฮาวทู คลิป แสตบิไลซ่ะห์ อันด์ แบนด์เอดด ม็อดด์ ครับบ 👌