หมวดหมู่: Event

Geekhack logo
Event MechUpdate

ปิดดีล! Geekhack ขายให้แก่ Massdrop แล้ว

ปิดดีลอย่างเป็นทางการ Geekhack ขายให้แก่ Massdrop แล้ว หลังจากเจ้าของเดิมประสบปัญหาทางการเงิน