หมวดหมู่: NewTech

MechUpdate NewTech

Logitech เปิดตัว GX Blue Switch ของตัวเองทรงเลียนแบบสวิตช์ MX

Logitech เปิดตัว GX Blue สวิตช์ Mechanical ทรงแบบ MX Blue เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมบน G512 ของตัวเอง