หมวดหมู่: Switch

Switch (สวิตช์) คือบทความเกี่ยวข้องกันกับกลไกการกดสวิตช์ของ Mechanical Keyboard

MechBasic MechUpdate NewMech Switch

Razer เปิดตัวสวิตช์ Opto-mechanical Switch ในคีย์บอร์ดรุ่น Huntsman

Razer เปิดตัวสวิตช์ Optical ตัวใหม่ชื่อว่า Opto-Mechanical พร้อมใช้ใน Mechanical Keyboard รุ่น Huntsman