หมวดหมู่: BuyingGuide

BuyingGuide คือบทความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่สนใจอยากซื้อสินค้าเกี่ยวข้องกับ Mechanical Keyboad

BuyingGuide MechAdvance MechBasic

รู้จักกับการทำ IC ของวงการ MechKB

IC หรือ Interest Check เป็นส่วนหนึ่งของวงการ Mechanical Keyboard ที่ทำให้เติบโตมาได้ครับ

โฆษณา
BuyingGuide Keycap MechBasic

ความเข้าใจผิดๆ ของคำว่า Tenkeyless (TKL)

หลายคนมักเข้าใจนิยามคำว่า Tenkeyless ผิดไปจากที่ควรจะเป็น วันนี้ขอพื้นที่มาชี้แจงแถลงไขสักนิด หวังว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้น