เดือน: กรกฎาคม 2017

MechUpdate NewMech

HHKB-BT สีขาวมาแล้ว!

คนที่สนใจ HHKB แบบ Bluetooth ได้เพิ่มตัวเลือกสีขาวแล้วจ้า