หมวดหมู่: MechReview

MechReview (เมครีวิว) เป็นส่วนของการรีวิวตัว Mechanical Keyboard เอง หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

MechReview

[MechReview] – Akko x Ducky Zero – The alpha 75% offspring of the 2 prime breeders.

The alpha 75% mechanical keyboards from the 2 prime far-east makers.

โฆษณา