เรื่องล่าสุด

FullSize MechReview TKL

[MechReview] – Leopold FC750R PD & FC900R PD: สุดทาง Off the shelf keyboard

คีย์บอร์ดแบรนด์โสมขาวที่เรียกได้ว่าที่สุดของสาย non-custom